Asociaţia Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat“ este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 95231 din 22.02.2011 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare si Relaţii Publice.

arsvivat.ro@gmail.com

 

ARS VIVAT-Initiative


    Asociaţia Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat“,Ulmeni, str. F.C. Ulmeanu, nr. 13,jud.Maramures

  arsvivat.ro@gmail.com

 

Dupa 23 de ani de la trecerea in ,,lumea celor fara dor”a solistului Emil Gavris,Asociatia cultural crestin umanitara ARS VIVAT din Ulmeni isi propune sa omagieze imaginea acestui mare artist al muzicii populare romanesti prin realizarea Festivalului Judetean de muzica populara Emil Gavris,editia I.

Emil Gavris se numara printre cei dintii solisti care au valorificat cintecul specific tinuturilor septentrionale ale Transilvaniei,incepind cu cintecele localitatii natale Chelinta,asezata pe valea Somesului,nu departe de extremitatea de miazazi a judetului Maramures.

Si-a completat fara preget repertoriul si cu piese din alte tinuturi ale tarii,precum si cu numeroase prelucrari si creatii proprii,cultivind cu precadere melodiile vesele cu poezii sagalnice.

Vocea lui Emil Gavris a incintat milioane de suflete din intreaga lume facind cunoscut tinutul natal,satul Chelinta,orasul Ulmeni,Maramuresul,pe intreg mapamondul,iar noi,cei care ne hranim cu,, opera’’ lui suntem datori sa-i multumim de fiecare data cind avem ocazia.

Prin acest proiect dorim sa facem cunoscuta personalitatea inegalabilului Emil Gavris,pentru cei mai tineri interpreti de muzica populara ai judetului nostru.

Acest lucru se va face prin prezentarea in programul manifestarilor a unor date care sa reflecte grandioasa sa opera.

Considerind ca argumentele prezentate mai sus sunt suficiente si faptul ca vocea lui Emil Gavris inca mai vibreaza,ne propunem organizarea acestui festival dedicat memoriei artistului.

 

Prof.ing.drd.Gina Calauz

 

 

 

ARS VIVAT

 

ART. 8 OBIECTIVE

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune următoarele obiective:

a)      organizarea de concursuri, spectacole, festivaluri literare, de muzică , de tradiţii şi obiceiuri din zona Someş – Codru pentru tineri şi copii;

b)      organizarea unui Cenaclu Literar, precum şi Monografia Oraşului Ulmeni;

c)      organizarea de studii, cursuri şi cercuri de educaţie şi diferite manifestări religioase, culturale, artistice şi sportive;

d)     implicarea copiilor , tinerilor si adultilor în păstrarea, promovarea şi cultivarea zonei folclorice din zona Someş – Codru;

e)      organizarea de simpozioane, conferinţe, grupuri de lucru, expoziţii în domeniul promovării societăţii civile, sau alte evenimente specifice pentru copii , tineri si adulti;

f)      organizarea de tabere tematice de literatura, pictură, sculptură, fotografie si alte domenii pentru adulti si tineri;

g)     descoperirea şi promovarea de tinere talente în diverse domenii, precum sportul, muzica, pictura, dansul, sculptură, etc.;

h)     organizarea şi promovarea de activităţi sportive, pe următoarele ramuri sportive: atletism, baschet, fotbal, orientare, sportul pentru toţi, şah, tenis, volei, handbal.

i)       editarea, tipărirea şi distribuirea de publicaţii în legătură cu scopul asociaţiei, lansări de carte, CD-uri, întâlniri cu scriitori şi oameni de artă;

j)       tipărirea Revistei asociaţiei şi a siglei acesteia;

k)     realizarea site-ului asociaţiei şi accesul liber la internet pentru copii şi tineri;

l)        elaborarea şi implementarea de programe specifice de inserţie şi reinserţie socială în rândul tinerilor;

m)    dezvoltarea băncilor de date necesare documentării şi furnizării de noi informaţii în rândul tinerilor privind programele, proiectele, activităţile desfăşurate de către asociaţie;

n)      promovarea educaţiei multiculturale şi nediscriminatorii în rândul tineretului;

  • o)      promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi lupta împotriva tuturor formelor de discriminare;

p)      promovarea educaţiei pentru sănătate în rândul copiilor şi tinerilor;

q)      derularea de programe/proiecte pentru protecţia mediului , dezvoltarea ecoturismului si agroturismului;

r)       dezvoltarea şi promovarea de acţiuni specifice de voluntariat pentru tineri;

s)       promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

t)       elaborarea de studii şi strategii privind dezvoltarea societăţii tinere;

u)     campanii de conştientizare a tineretului asupra libertăţilor, drepturilor şi obligaţiilor acestuia;

v)      promovarea valorilor creştine ca fundament pentru asigurarea bunăstării umane şi exercitarea valorilor fundamentale;

w)    elaborarea, promovarea şi dezvoltarea de programe de protecţie a persoanelor defavorizate (copii, tineri, bătrâni), a persoanelor (copii, tineri, bătrâni) aflate în situaţie de risc social, persoanelor (copii, tineri, bătrâni) cu dizabilităţi; promovarea şi dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională în rândul copiilor, tinerilor si adultilor;

x)      organizarea şi administrarea de activităţi socio-medicale şi economice; reţele de asistenţă socio-medicală la domiciliu beneficiarilor, locuinţe şi ateliere protejate, cămine de bătrâni, cămine pentru persoane defavorizate, cu dizabilitaţi, adăposturi temporare, creşe, grădiniţe.

y)      implicarea activă în procesul instructiv-educativ prin organizarea de cursuri de perfecţionare în domeniile de interes ale asociaţiei;

z)      diversificarea ariei curriculare în programa didactică preuniversitară, universitară şi postuniversitară;

aa)   susţinerea, promovarea şi dezvoltarea de centre de iniţiere, informare şi consultanţă care să vizeze dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, sănătăţii şi protecţia socială în rândul copiilor,tinerilor si adultilor;

bb)  organizarea, monitorizarea, aplicarea de programe, proiecte şi activităţi de conservarea naturii, protecţiei mediului înconjurator şi ecologie;

cc)   promovarea comunicării şi cooperării cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu instituţii publice deconcentrate, cu instituţii de învăţământ şi financiar-bancare, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu agenţi economici interesaţi, în scopul sprijinirii societăţii civile;

dd) înfiinţarea de filiale sau posibilitatea afilierii la organizaţii din ţară sau străinătate păstrându-şi integral autonomia.

 

 

  

CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 10 – (1) Membrii „Asociaţiei Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat!“ sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociaţia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membrii asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării „
Asociaţiei Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat!“, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociaţiei si care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut;
c) membrii de onoare:
– persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină in mod substanţial asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului
Asociaţiei Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat!“sau
– personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale „
Asociaţiei Cultural-Creştin-Umanitară „Ars Vivat!“si care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia;
d) membri sustinatori – persoanele care adera la scopul „
Asociaţiei Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat!“si care sprijină material si moral asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al „
Asociaţiei Cultural-Creştin-Umanitară „Ars Vivat!“ se acorda de câtre Consiliul director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acorda de către Adunarea Generala, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului director .

  Extras din Statutul ARS VIVAT

 

 

Nu este timpul pierdut

ARS VIVAT
ARS VIVAT